ThePay.cz, s.r.o.

Manuál pro nastavení ThePay EET v ThePay Účtu

Registrace a nastavení na portálu EET

Nejdříve ze všeho musíte na daňovém portálu EET získat autentizační údaje. Podrobnější informace o této části procesu naleznete zde.

Dále je potřeba zažádat o certifikát a vystavený certifikát si stáhnout ve formátu P12. Návod naleznete tady.

Počet a způsob využití certifikátů je ponechán na Vás. Můžete tedy mít jen jeden certifikát a ten používat všude, můžete mít samostatný certifikát pro každé zařízení/službu komunikující s EET, nebo můžete mít samostatný certifikát pro každou provozovnu.

Každý e-shop (URL adresu), který budete na EET napojovat, musíte uvést jako samostatnou provozovnu. Provozujete-li tedy např. e-shop www.eshop1.cz a zároveň e-shop www.eshop2.cz, vytvoříte si pro každý z nich na portálu EET jednu provozovnu.

Nastavení obchodníka

V nastavení Obchodníka v ThePay Účtu (Nastavení - Obchodník) nahrajte výchozí certifikát pro komunikaci s EET. Ten bude použit pro všechny účty, pokud ho v nastavení konkrétního účtu nezměníte (viz níže).

Nastavení obchodníka

Certifikát nahraný v nastavení obchodníka bude použit pro všechny Vaše účty napojené na EET, ke kterým nenahrajete certifikát jiný.

Certifikát budete nahrávat jako soubor ve formátu .p12, ve kterém jste si jej stáhli z portálu EET. Dále je nutné uvést heslo k certifikátu, bez správného hesla nebude možné certifikát uložit.

Zkontrolujte si zde také, zda máte vyplněno DIČ. To je pro komunikaci s EET nezbytné. Pokud není vyplněno, doplňte jej prosím. Nejste-li plátce DPH, uveďte DIČ ve formátu CZXXXX, kde XXXX je buď IČ pro právnickou osobu, nebo RČ pro fyzickou osobu.

Nastavení účtu

V nastavení účtů (Nastavení – Účty u ThePay) musíte nastavit napojení na EET pro každý účet, který chcete na EET napojit. Nastavení napojení na EET naleznete v detailu účtu v sekci „EET“.

Nastavení účtu

Zde je potřeba nastavit následující:

  • Hlásit platby do EET – chcete-li pro tento účet využívat napojení na EET, zaškrtněte tuto volbu a zpřístupní se Vám další nastavení. Tržby jsou do EET zasílány pouze v okamžiku, kdy je tato volba aktivní. Pro aktivaci EET je nutné nahrát certifikát buď v nastavení obchodníka, nebo zde v nastavení účtu.
  • EET mód - mód komunikace s EET. Ověřovací mód je určen pouze pro testování napojení. Tržby nahlášené v ověřovacím módu nemají přidělen FIK kód a nespadají do zaslání údajů o evidované tržbě ve smyslu §18 ZoET.
  • Certifikát a Heslo k certifikátu – zde nahrajte certifikát pro komunikaci s EET ve formátu P12 a zadejte heslo k němu. Pokud máte certifikát nahraný v nastavení obchodníka (viz výše) a nechcete pro tento účet používat certifikát jiný, nahrávat jej zde nemusíte.
  • Označení provozovny – číselné označení provozovny, které Vám bylo přiděleno portálem EET.
  • Označení pokladny – alfanumerické označení pokladny v rámci provozovny. Budete-li používat pro jednu provozovnu ještě další zařízení/službu pro komunikaci s EET, je nutné, aby označení pokladny bylo pro každou službu/zařízení unikátní. V opačném případě můžete ponechat výchozí hodnotu.
  • Sazba DPH – pokud prodáváte zboží pouze v jedné sazbě DPH, hodnotu daně počítáte shora a částku nezaokrouhlujete, zvolte zde Vaši sazbu DPH. Systém ThePay pak hodnoty pro EET sám dopočítá a nebudete muset měnit implementaci. Předat vlastní hodnoty pro EET při vytváření platby je možné vždy – ty pak dostanou přednost před zde zvolenou sazbou. Aby byla platba odeslána do EET, je nutné buď zde zvolit sazbu DPH, nebo předat hodnoty pro EET při vytváření platby – v opačném případě nebude možné platbu do EET odeslat.