ThePay.cz, s.r.o.

  zpět

Náležitosti platformy

Rádi bychom vás informovali o důležitých náležitostech, které musíte mít vloženy na vaší platformě (e-shop atp.). Splnění požadovaných náležitostí bude společností ThePay před podpisem smlouvy kontrolováno.

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, GDPR).

Podstatné náležitosti

1.     Kontaktní údaje

IČO (identifikační číslo), jméno podnikatele, společnosti, ..., adresa sídla(specifická adresa – jméno a číslo ulice, město, PSČ) eventuálně adresa provozovny, email, telefonní číslo.

2.     Obchodní podmínky:

 • totožnost obchodníka (např. obchodní firma, adresa, telefonní číslo),
 • základní charakteristiku nabízeného zboží a/nebo služeb,
 • dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů,
 • způsob objednání (např. uzavření kupní smlouvy),
 • údaj o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení,
 • platební podmínky.

3.     Reklamační řád a informace o záručních podmínkách (může být součástí obchodních podmínek):

 • jak reklamaci oznámit,
 • na jakou adresu reklamované zboží dopravit a jakým způsobem,
 • za jakých podmínek není možné reklamaci uplatit (typicky různá nevhodná použití výrobku),
 • jak budete spotřebitele o vyřízení reklamace informovat,
 • poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy a za jakých podmínek.

4.     Ochrana osobních údajů

Jako prodávající jste povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů anebo také GDPR).

5.     Název zboží a jeho popis

6.     Cena za zboží a měna

Uvedené ceny musí být konečné a musí být uvedeno, zda se jedná o ceny s nebo bez DPH.

7.     Způsob platby

Výčet platebních metod, kterými může zákazník objednávku zaplatit.

8.     Způsob dopravy a její cena

9.     Specifické informace

V případě specifických produktů (např. podléhají ověření plnoletosti) a/nebo různých omezení (doprava, trvanlivost,...) je vždy nutné tyto informace spotřebiteli přehledně předem uvést, případně získat jejich prokazatelný souhlas (např. s návštěvou webu obsahujícího produkty pro zletilé osoby).

10.  Zveřejnění banneru ThePay, který obsahuje povinně uveřejňovaná loga přijímaných karet a loga 3D Secure. Banner musí být umístěn na titulní stránce platformy (e-shopu atp.)

Nenašli jste, co hledáte?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz skrze seznam témat?

  Kontaktujte nás